Skicka anmälan!

Vi behandlar dina personuppgifter med respekt. Du kan läsa fullständiga villkor och policy för personuppgifter här.

Anmäl dig här! Träffen är gratis om du är medlem och du får ta med en kollega kostnadsfritt. Din kollega går själv in och anmäler sig via formuläret nedan. 

Även efter flera år i branschen finns det möjligheter att genom bättre förberedelser och ett strukturerat anbudsarbete nå större framgång i upphandlingar. Genom den nya upphandlingslagstiftningen har det dessutom tillkommit både möjligheter och fallgropar att ta hänsyn till under upphandlingsprocessen. 

Vi ger er handfasta praktiska tips om hur ni bäst agerar i samband med deltagande i upphandlingar, såväl innan som efter tilldelningsbeslut, samt delar med oss av våra egna erfarenheter kring anbudsarbete. Vi avslutar med en gemensam diskussion kring vilka lärdomar ni kan dra av tidigare upphandlingar och hur ni kan förbereda er ännu bättre för att nå framgång i framtida upphandlingar.

Talare


Ulf Djurberg, delägare och chef för Setterwalls upphandlingsgrupp
Anna Lundberg, biträdande jurist 
Lorentz Reige, biträdande jurist 


Morgonens program


08.00 - 08.30 

Frukost och nätverkande 

08.30 - 09.30

Introduktion   

Anbudsarbetet

Affärsmässiga övervägningar inför anbudslämnande – strategier för deltagande i upphandling
Upphandlingsdokumenten – hur undviks de vanligaste fallgroparna?  Anbudsutformning – hur ska ett vinnande anbud utformas? 

Upphandlingsprocessen

Hur påverkas upphandlingsprocessen av den nya lagstiftningen?

Efter tilldelning

Identifiera brister i konkurrerande anbud – möjligheter att få del av uppgifter i anbuden 
Hur kan tilldelningsbeslutet angripas?

Avslutande gemensam diskussion 

Vilka lärdomar kan dras inför nästa upphandling?  

09.30 – 10.00 

Nätverkande


Praktisk information 


Tid: 08.00 – 10.00 
Plats: Setterwalls, Sturegatan 10, Stockholm  
Datum: 6 april 2017 


Samarbetspartner

Frukostseminarium:
 Öka er omsättning genom strukturerat anbudsarbete

Anbud24 drivs av PMP, Public Media Partner AB. Vi är Sveriges ledande medieföretag med fokus på områdena upphandling och inköp. Vi ägs av IDG International Data Group AB och Visma Commerce AB. Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund Postadress: Anbud24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm  | Telefon växel: 08-453 60 00

Fix the following errors:
Hide